Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
‹ powrót 
strona główna › Regulamin sklepu internetowego STOOR

Regulamin sklepu internetowego STOOR

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

§1.

[Warunki sprzedaży]

 

 1. Oferta sklepu internetowego www.stoor.pl obowiązuje tylko na terenie Polski. Wszystkie ceny jednostkowe produktów podane w sklepie internetowym www.stoor.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu a także postanowień zawartych w warunkach dostawy określonych w zakładce Wysyłka.
 3. Sprzedawca zapewnia, że oferowany produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany oraz zawiera oryginalne metki.
 4. Na zakupiony produkt Sprzedawca udziela gwarancji przez okres 1 roku od daty zakupu. 

§2.

[Warunki realizacji zamówienia]

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego prawidłowych danych umożliwiających wykonanie zamówienia. Z chwilą złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.stoor.pl Kupujący składa ofertę nabycia produktów o treści określonej w zamówieniu.
 2. Kupujący może dokonać zmiany złożonego zamówienia w zakresie rodzaju i ilości produktów nie później niż do chwili zatwierdzenia (wysłania) wypełnionego formularza zamówienia.
 3. Sprzedawca może potwierdzić przyjęcie zamówienia do realizacji mailowo lub telefonicznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia oferty przez Kupującego.
 4. Kupujący jest uprawniony do dokonania przedpłaty na zamówione towary, na rachunek bankowy wskazany w §3 ust. 1 Regulaminu.
 5. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji danych wskazanych przez Kupującego i potwierdzeniu zamówienia do realizacji, a w przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnienia do dokonania  przedpłaty za towar – po zaksięgowaniu wpłaty.
 6. Zamówione towary są wysyłane w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu płatności, tj. w ciągu 3 dni roboczych od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnienia do przedpłaty bądź w ciągu 3 dni roboczych – w przypadku wyboru przez Kupującego dostawy za pobraniem.
 7. Adresem dostawy towaru jest adres Kupującego podany przez niego w zamówieniu.
 8. W przypadku towarów zamówionych, a nie znajdujących się aktualnie w magazynie, termin realizacji zamówienia może uleć wydłużeniu. Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, przesyłając informację w tym względzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej Kupującego. Sprzedawca może zaproponować Kupującemu inny produkt o wartości i właściwościach odpowiadających produktowi, który Kupujący zamówił.
 9. W braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca zawiadomi o tym Kupującego, w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, przesyłając informację w tym względzie, na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku dokonania przedpłaty za towar – zwróci wartość dokonanej przedpłaty, na rachunek bankowy, z którego dokonano przedpłaty, ewentualnie na inny rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 10. Realizacja zamówienia nastąpi za pomocą firmy kurierskiej DPD bądź pocztą. Kupujący ponosi koszty przesyłki zamówionego towaru, które są doliczane do wartości towaru w chwili składania zamówienia.

§3.

[Warunki płatności za zamówienie]

 

 1. Należności za zamówione produkty wykonywane przelewem, w tym w razie skorzystania przez Klienta z uprawnienia do dokonania przedpłaty za towar – należy dokonywać na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 28 1090 1926 0000 0001 2067 9755 BZ WBK Posiadaczem rachunku jest  Jacob Nordsen Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Małcużyńskiego 2 E. Zarejestrowana w  KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) pod numerem 0000346027.
 2. Kupujący może także dokonać płatności za zamówiony towar przy odbiorze, bezpośrednio kurierowi – tzw. „płatność za pobraniem”.
 3. Sprzedawca wystawi na życzenie Kupującego fakturę VAT, która zostanie dołączona do przesyłki lub przesłana oddzielnym listem, na adres Kupującego wskazany w zamówieniu.
 4. W przypadku dokonywania zapłaty za zamówiony towar na wskazany w ust. 1 powyżej rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać: imię i nazwisko Kupującego oraz nazwę zamówionego produktu (z e-maila potwierdzającego zakup) wraz z numerem zamówienia – w celu prawidłowej realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

§4.

[Odbiór towaru]

 

Kupujący obowiązany jest w każdym przypadku do sprawdzenia nadesłanej przesyłki. W razie widocznych uszkodzeń, braków itp., Kupujący powinien zgłosić ten fakt niezwłocznie kurierowi przy odbiorze przesyłki.

§5.

[Odstąpienie od umowy]

 

 1. Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Kupujący zwrócić towar niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, przesyłając go na adres Sprzedawcy.
 3. Jeżeli zakupiony towar nie pasuje rozmiarowi, a Kupujący nie odstępuje od umowy, Sprzedawca wymieni go na nowy o odpowiednim rozmiarze wskazanym przez Kupującego, pod warunkiem, że Kupujący nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odbioru zamówionego towaru zgłosi Sprzedawcy ten fakt, a sprzedany towar podlegający wymianie nie będzie posiadał śladów używania, prania, itp., jak również nie będzie uszkodzony mechanicznie, a ponadto będzie zawierał oryginalną nie uszkodzoną metkę produktu. W takim wypadku Kupujący ponosi koszty przesyłki nieprawidłowo zamówionego towaru do Sprzedawcy.
 4. Kupujący może przesłać na nasz adres jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość .  Ważne jest  każde oświadczenie , które zawiera  słowo "odstąpienie od umowy" zredagowane w dowolny spsoób. Po otrzymaniu oświadczenia wysyłamy informację potwierdzajacą otrzymanie Państwa dyspozycji . 
 5. Reklamacje produktów  i oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy składać na adres: sklep@stoor.pl  lub pod numerem telefonu 731 990 940.

 

§6.

 

[Postanowienia końcowe]

 

 1. Wszelkie sugestie oraz pytania prosimy kierować na adres: sklep@stoor.pl
 2. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się w przypadku zawierania umów lub ich negocjowania przez Kupującego, nabywającego produkt w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową, a także przez Kupującego nie będącego osobą fizyczną.

 

§7.

[Polityka plików cookies]

 

 1. W związku z udostępnianiem zawartości sklepu  internetowego STOOR  Firma Jacob Nordsen Spółka z o.o.  jako wydawca witryny internetowej korzysta wyłącznie z plików „cookies” niezbędnych  do jej prawidłowego funkcjonowani
 2. Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane w celu:
 3. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 5. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej pod stronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych dopuszcza w sposób domyślny przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym odbiorcy. Użytkownicy przeglądarek internetowych mogą we własnym zakresie dokonać zmian ustawień dotyczących plików „cookies”. Opcje te mogą być zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.
 7. Wyłączenie stosowania „cookies”  może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług sklepu internetowego STOOR a, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania „cookies”  nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści, do których dostęp wymaga logowania. 

 

 

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Jacob Nordsen  Sp. z o.o. z siedziba w Jeleniej Górze przy ul. Małcużyńskiego 2E uprzejmie informujemy , że : 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Jacob Nordsen z siedzibą , w Jeleniej Górze przy ul. Małcużyńskiego 2 E  e-mail: biuro@stoor.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 3. zawarcia, wykonania i ewentualnej kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
 4. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora.
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym do zawarcia transakcji i dostarczenia produktu może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO).
 10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom  podejmowaniu decyzji (profilowaniu).